Semrén & Månsson Logo
 
Image by Charles Deluvio

Omtag™

Ett initiativ från arkitektbyrån Semrén & Månsson som hjälper företag att 

kapa kostnaderna snabbt, smart & strategiskt till ett konkurrenskraftigt pris

 

Dags för

Omtag™

Kapar kostnaderna snabbt, smart & strategiskt

Vi ser hur samhället just nu behöver anpassa sig till en ny verklighet. Man behöver ställa om hur man umgås och arbetar tillsammans. Ekonomiskt har många företag fått det tufft. Vi ser att behovet av anpassningar är akut, förändringen behöver ske snabbt, arbetet måste vara effektivt, samtidigt lönsamt men också ta hänsyn till företagens mål och visioner.

 

Vårt erbjudande Omtag™ kommer i två varianter, paketerade i tre steg av anpassning & utveckling och matchar olika ambitionsnivåer. Med en digitaliserad analys och effektiva förslag på åtgärder kan vi hjälpa företag, i olika branscher, med en omställning som kapar kostnader och ökar lönsamheten men som också har omsorg om medarbetare och varumärke.

Världen har förändrats snabbt och utmaningarna är många. Det är hög tid för Omtag™!

workspace_edited.jpg

Omtag™ för

Arbetsplatser

Använd ytorna bättre och kapa kostnaderna

Med Omtag™ för Arbetsplatser vänder vi oss till företag som behöver se över dels hur man kan minska sin yta (och därmed kostnader), dels hur man kan effektivisera nyttjandet av ytan (och därmed göra kontoret mer ändamålsenliga).

 

Vi har en metod som löser akuta problem och som snabbt kapar kostnader men erbjuder också lösningar som är strategiska och tar hänsyn till företagets vision och varumärke – lösningar som likväl syftar till att effektivisera och öka lönsamheten.

Pris: från 60.000 kr

 

Första steget: Kapa dina kostnader snabbt!

Hur mycket ni kan minska er yta och era kostnader på kort och lång sikt genom att nyttja era lokaler bättre?

 

Vi levererar ett antal scenarier som minskar er yta i olika grad. Våra förslag baserar vi på en nyttjandeanalys och er lokals fysiska möjligheter och begränsningar.

- Klicka på pilarna för att läsa mer -

Snabbt

Omtag för Arbetsplatser

Pris: från 60.000 kr

 
 

Andra steget: Gör en smart förändring

Vi kartlägger ert arbetssätt och era aktiviteter för att utreda hur ni på enklast möjliga sätt kan anpassa kontoret för att stödja era processer till 100% och skräddarsyr förslag till just er verksamhet.

 

I kombination med Snabbt OMTAG får ni ut mer av mindre och ett kontor som tillåter er att öka er lönsamhet genom att arbeta mer effektivt.

- Klicka på pilarna för att läsa mer -

Smart

Omtag för Arbetsplatser

Pris: från 70.000 kr

 

Tredje steget: Strategier för långsiktig lönsamhet

Vi hjälper er att formulera en tydlig vision med ett koncept som visualiserar er framtida arbetsplats och ert arbetssätt.

 

Vi leder workshop där vi arbetar med vad ert varumärke, era värderingar och långsiktiga strategier innebär för er arbetsplats och kultur.

Med ett förslag på koncept konkretiserar vi de tidigare analyserna och adderar en strategisk dimension till det framtida scenariot, där målbilden även förstärker ert varumärke, återspeglar er identitet och främjar förflyttningen mot era långsiktiga mål.

Strategiskt Omtag™ levereras också med en implementeringsplan för att effektivt och ekonomiskt ta er till en önskad framtid.

- Klicka på pilarna för att läsa mer -

Strategiskt

Omtag för Arbetsplatser

Pris: från 80.000 kr

Hitta utvecklingspotentialen

Samhället står inför stora, akuta utmaningar och företag blöder pengar med en dominoeffekt som slår hårt mot de flesta branscher. Samtidigt, många av lösningarna som står till buds är inte nya. Om det kan komma något positivt ur den här krisen så är det kanske att vi tvingas vi gå från att diskutera till att faktiskt agera.

Allt det här betyder att fastigheter behöver anpassas till nya verksamheter. Vi på Semrén & Månsson har därför tagit fram ett erbjudande som hjälper fastighetsägare i närtid och tar sikte på konkreta lösningar för att kapa kostnader och öka lönsamheten.

 

Med Omtag™ för Fastighetsägare vänder vi oss till fastighetsägare som vill hitta utvecklingspotentialen i sina fastigheter. Genom att kartlägga fastigheternas fysiska förutsättningar, ytor och status kan vi utveckla lösningar som bottnar i förståelsen för affären: som kan öka fastigheternas uthyrningsbarhet, flexibilitet, attraktivitet och lönsamhet i närtid.

Omtag™ för

Fastighetsägare

Pris: från 50.000 kr

 

Första steget: Kapa dina kostnader snabbt!

Vi ser över din fastighets utvecklingspotential genom att kartlägga dess fysiska förutsättningar, ytor och nuvarande uthyrningsstatus.

 

Som ett första steg så levererar vi förslag på ekonomiska och effektiva åtgärder som ökar fastighetens nyttjandegrad, flexibilitet och attraktivitet.

- Klicka på pilarna för att läsa mer -

Snabbt

Omtag för Fastighetsägare

Pris: från 50.000 kr

 

Andra steget: Grunden till smarta affärer

I ett andra steg av Omtag™ genomför vi djupare platsanalyser och omvärldsbevakning. Vi kartlägger t.ex. demografi, verksamheter och näringsliv i fastighetens närområde samt kommande stadsutveckling och trender. Utifrån analyserna levererar vi ett antal förslag på hur ni kan maximera er fastighets potential i förhållande till sin kontext och marknad.

I kombination med Snabbt Omtag™ för Fastighetsägare får ni förslag på såväl enkla och snabba åtgärder som mer strategiska och långsiktiga.

- Klicka på pilarna för att läsa mer -

Smart

Omtag för Fastighetsägare

Pris: från 70.000 kr

 

Tredje steget: Strategier för långsiktig framgång

Vi vägleder er i arbetet med att förankra och paketera en tydlig målbild och ett koncept för er fastighet och det utvecklingsscenario vi valt.

 

Med en konceptidé konkretiserar vi tidigare analyser. Förutom att öka fastighetens attraktionskraft, nyttjandegrad och värde så förstärker ett sådan koncept ert varumärke och er position på marknaden.

Vi kompletterar med en handlingsplan med etappindelning och utredningsförslag för att ta er från nuläge till målbild på mest effektiva sätt.

- Klicka på pilarna för att läsa mer -

Strategiskt

Omtag för Fastighetsägare

Pris: från 100.000 kr

 

Värdeskapare

Vi är Semrén & Månsson

Vi är arkitekter som utmanar branschen med nya sätt att arbeta och skapa värden. Med effektiva och digitala processer lägger vi grunden för framgångsrika projekt och skapar högre och långsiktiga arkitektoniska kvaliteter och fastighetsvärden.

 

Genom att ha ekonomi och mätbara värden som utgångspunkt så maximerar vi nytta och lönsamhet. Med faktabaserade investeringsbeslut minimerar vi risker. Och genom att ta kontrollen över data kan vi förutse framtida fastighetsvärden. Med affärsförståelse som utgångspunkt kan vi med kreativitet och innovation skapa ett samhälle vars resurser räcker till fler. Med arkitektur och digitalisering skapar vi förutsättningar för en positiv samhällsutveckling och ett hållbart samhälle.

 

Nyfikenhet och innovation har alltid varit drivkraften och vi är övertygade om att god arkitektur får människor, samhällen och företag att må bättre och är en lönsam investering över tid.

 

Semrén & Månson ingår i Semrén Månsson Group där också Zynka BIM, Digital Buildings och Zynka Visual ingår. I samarbete med Månsson Fastigheter utvecklar och bygger vi också i egen regi.

 
 

Kontakta oss

Boka ett möte eller ställ en fråga

Tack för ditt meddelande