Semrén & Månsson Logo
 
Image by Efe Kurnaz

En ny verklighet kräver nya typer av lokaler

Många företag behöver sänka sina lokalkostnader. Samtidigt ska kontoren uppfylla de krav som ställs på framtidens arbetsplatser. Det innebär att fastighetsägare måste erbjuda mer flexibla lokaler. Det här ritar i grunden om lokalmarknaden, men med Semrén & Månssons Omtag™ blir det både enklare och billigare att hitta rätt lösningar.

Det har länge talats om att företag vill sänka sina lokalkostnader och hyra färre kvadratmeter, men samtidigt kräver de mer effektiva och hållbara ytor. I och med Covid-19 och lågkonjunkturen har behovet blivit akut. En följd är att fastighetsägare måste förändra sitt erbjudande för att inte bli stående med tomma objekt, vilket skulle drabba dem mycket hårt.


Semrén & Månsson har tagit fram Omtag™, ett koncept för såväl hyresgäster som fastighetsägare. Enkelt uttryckt är idén att anpassa lokaler på bästa sätt för att passa såväl ekonomiska ramar som affärsbehov. Omtag™ erbjuds i tre paket – snabbt, smart och strategiskt – för att hantera såväl akuta förändringar som långsiktiga omvandlingar.

"I byggbranschen är omtag synonymt med att något missats och gör projekt dyrare. I vår tappning är det raka motsatsen."

Konceptet är sprunget ur behov vi upptäckt hos kunder, men också utifrån stora, globala trender på den kommersiella hyres- och lokalmarknaden.
Flexibilitet är en sådan trend, vilket kan handla om hur snabbt lokaler kan växa eller krympa. Det efterfrågas också smartare kontrakt, möjlighet att hyra in sig i kontorshotell, hubbar för co-working och än bättre möjligheter att jobba hemifrån.


Förståelsen växer också kring hur omgivningen påverkar oss. Med bra lokaler som främjar hälsa och där medarbetare ges rätt verktyg blir företag effektivare och mer innovativa, vilket stärker dess affär och gör dem mer attraktiva som arbetsgivare. Kanske innebär det en övergång till aktivitetsbaserat, eller så handlar det om att erbjuda olika typer av service. Det kan handla om smarta lokaler, sömlös teknologi och miljöer som främjar hälsa och fyller på energin. Allt som kan maximera såväl företagets som medarbetarnas prestationer.


Ser vi från ett hållbarhetsperspektiv går trenden mot ett minskat resursnyttjande. Med aktivitetsbaserat jobbar vi mer digitalt och off-site, vilket minskar resandet. Genom att minska ytorna sänks energikonsumtionen. Och allt fler tycker att kontorsinredning inte måste skapas för att vara inne i år, utan för att fungera under många år.


De här tankarna hör vi ofta från hyresgäster. För fastighetsägare innebär det att de måste öka spännvidden i sina objekt, från råytor till vad som närmast är kompletta kontorshotell.


De här stora frågorna kräver snabba svar och med Omtag™ ger vi relevanta svar. I byggbranschen är omtag synonymt med att något missats och gör projekt dyrare. I vår tappning är det raka motsatsen. Omtag™ är ett genomtänkt sätt som snabbt löser akuta behov, på ett smart sätt kundanpassar lokaler och strategiskt utvecklar arbetsplatser och fastighetsbestånd. 

Vill du bli kontaktad?

Omtag™ är ett initiativ från arkitektbyrån Semrén & Månsson som hjälper företag att skyndsamt minska kostnader. Med vårt erbjudande tar vi Snabbt, Smart och Strategiskt ett omtag om hur man kan använda sina lokaler och ytor bättre och mer effektivt. 

Processen och prissättningen för Omtag™ är anpassad efter olika ambitionsnivåer, transparent och konkurrenskraftig. På så sätt blir ett Omtag™ en mindre investering som sparar stora pengar genom att vi skräddarsyr lösningar för respektive verksamheter, utifrån deras nya förutsättningar.

Priserna och processen är ett förslag. Vid intresse går vi alltid igenom med kunden om vilka förutsättningar som finns och målsättningar som eftersträvas.

© Semrén & Månsson

Göteborg

Hanna Pettersson, studiochef

Tel. +46 (0) 708 14 31 94

hanna.pettersson@semren-mansson.se

Stockholm

Filip Areskoug, studiochef

Tel. +46 (0) 709 36 79 32

filip.areskoug@semren-mansson.se

Malmö

Tobias Landberg, regionchef

Tel. +46 (0) 704 50 99 91

Mail: tobias.landberg@semren-mansson.se