Semrén & Månsson Logo
 

Insikter

Läs om hur vi tänker och bakgrunden till varför vi har utvecklat Omtag™.

Publicerad Augusti 2020

Ett år av utmaningar och möjligheter

Just nu påverkas kontorsmarknaden av den globala pandemin, lågkonjunktur och nya kundkrav. Det innebär både utmaningar och möjligheter.

Publicerad Juli 2020

Optimera dina lokaler snabbt, smart & strategiskt

Många måste minska kostnaderna för sina lokaler. Samtidigt som de måste möta nya beteenden. Det ställer nya krav på fastighetsägarna. 

Publicerad Juni 2020

En ny verklighet kräver nya typer av lokaler

I byggbranschen är omtag synonymt med att något missats och gör projekt dyrare. I vår tappning är det raka motsatsen.

Vill du bli kontaktad?

Omtag™ är ett initiativ från arkitektbyrån Semrén & Månsson som hjälper företag att skyndsamt minska kostnader. Med vårt erbjudande tar vi Snabbt, Smart och Strategiskt ett omtag om hur man kan använda sina lokaler och ytor bättre och mer effektivt. 

Processen och prissättningen för Omtag™ är anpassad efter olika ambitionsnivåer, transparent och konkurrenskraftig. På så sätt blir ett Omtag™ en mindre investering som sparar stora pengar genom att vi skräddarsyr lösningar för respektive verksamheter, utifrån deras nya förutsättningar.

Priserna och processen är ett förslag. Vid intresse går vi alltid igenom med kunden om vilka förutsättningar som finns och målsättningar som eftersträvas.

© Semrén & Månsson

Göteborg

Hanna Pettersson, studiochef

Tel. +46 (0) 708 14 31 94

hanna.pettersson@semren-mansson.se

Stockholm

Filip Areskoug, studiochef

Tel. +46 (0) 709 36 79 32

filip.areskoug@semren-mansson.se

Malmö

Tobias Landberg, regionchef

Tel. +46 (0) 704 50 99 91

Mail: tobias.landberg@semren-mansson.se