Semrén & Månsson Logo
 
davide-cantelli-a7_B7yBQ9cg-unsplash.jpg

Optimera dina lokaler snabbt, smart & strategiskt

Vi lever i en tid när många företag vill och måste minska sina lokalkostnader, samtidigt ställer de krav på ytor som är effektiva, hållbara och anpassade för framtiden. Det ställer nya krav på fastighetsägarna. För att bistå med den här omvandlingen har Semrén & Månsson skapat Omtag™, ett antal paket för såväl akuta behov som långsiktiga lösningar.

Det är lätt att säga att det som sker på lokalmarknaden beror på en ekonomisk avmattning och visst har den – samt Covid-19 – skyndat på omställningen. Samtidigt har det länge funnits strömningar mot en förändrad syn på arbetsplatsen. Hyresgäster vill ha mindre, men mer effektiva ytor som passar ett modernt arbetssätt. Fastighetsägarna har insett att de behöver bygga in flexibilitet i sina lokaler för att motverka att dessa blir outhyrda.

Att snabbt kunna ställa om är nödvändigt idag. Samtidigt gör det företag bättre rustade för att möta framtidens krav på arbetsplatsen. "

Med Omtag™ gör Semrén & Månsson de här anpassningarna enklare och mer kostnadseffektiva. Vi utgår från verksamhetens behov och byggnadens fysik, genomför en digitaliserad analys och kan, snabbt och effektivt, föreslå rätt åtgärder. Målet är att uppfylla ekonomiska krav, men också att visa omsorg om medarbetare och varumärken. Omtag™ erbjuds i tre olika paket för respektive målgrupp, enligt följande:


Hyresgäster
• Snabbt Omtag™ för Arbetsplatser: Så sänks kostnader på kort och lång sikt genom att lokaler nyttjas bättre.


• Smart Omtag™ för Arbetsplatser: Utöver ovanstående kartlägger vi kundens arbetssätt så att lokalerna anpassas optimalt för verksamheten.


• Strategiskt Omtag™ för Arbetsplatser: Här formulerar vi en vision och tar fram en designidé för företagets framtida arbetsplats och arbetssätt.


Fastighetsägare
• Snabbt Omtag™ för Fastighetsägare: Vi ser över fastighetens potential utifrån dess fysiska förutsättningar, ytor och uthyrningsstatus.


• Smart Omtag™ för Fastighetsägare: Här adderar vi en djupare analys för att maximera fastighetens potential utifrån kontext och marknad.


• Strategiskt Omtag™ för Fastighetsägare: Här tar vi ett helhetsgrepp om fastigheten eller beståndet och skapar en långsiktig strategi som stärker varumärket.


Att snabbt kunna ställa om är nödvändigt idag. Samtidigt gör det företag bättre rustade för att möta framtidens krav på arbetsplatsen.


Med hjälp av Omtag™ ges hyresgäster ett bättre underlag när de söker nya lokaler eller anpassar de befintliga. Det hjälper också till vid planering, budgetering, val av inredning och design samt blir ett stöd för HR.


För fastighetsägarna underlättar Omtag™ dialogen med kunder, hyresgästanpassningar, konceptutveckling och värderingskalkyler. Det blir också ett verktyg som förbättrar allt från planering och budgetering till kommunikation och marknadsföring. 

Vill du bli kontaktad?

Omtag™ är ett initiativ från arkitektbyrån Semrén & Månsson som hjälper företag att skyndsamt minska kostnader. Med vårt erbjudande tar vi Snabbt, Smart och Strategiskt ett omtag om hur man kan använda sina lokaler och ytor bättre och mer effektivt. 

Processen och prissättningen för Omtag™ är anpassad efter olika ambitionsnivåer, transparent och konkurrenskraftig. På så sätt blir ett Omtag™ en mindre investering som sparar stora pengar genom att vi skräddarsyr lösningar för respektive verksamheter, utifrån deras nya förutsättningar.

Priserna och processen är ett förslag. Vid intresse går vi alltid igenom med kunden om vilka förutsättningar som finns och målsättningar som eftersträvas.

© Semrén & Månsson

Göteborg

Hanna Pettersson, studiochef

Tel. +46 (0) 708 14 31 94

hanna.pettersson@semren-mansson.se

Stockholm

Filip Areskoug, studiochef

Tel. +46 (0) 709 36 79 32

filip.areskoug@semren-mansson.se

Malmö

Tobias Landberg, regionchef

Tel. +46 (0) 704 50 99 91

Mail: tobias.landberg@semren-mansson.se